Sohbetican Tasavvuf Platformu
Hide/Show
HATIRA DEFTERİ     HATIRA DEFTERİ

hatıralarınızı paylaşmak ister misiniz?

Hatıra Defterimize ulaşmak için lütfen tıklayınız

Hide/Show
Site Menü     Site Menü
Hide/Show
esmaulhusna     esmaulhusna


"O, yaratan, var eden, sekil veren Allah'tir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun sanini yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Hasr-24)"


ALLAH
(Varligi zorunlu olan ve bütün övgülere layik bulunan zatin özel ve en kapsamli adi)


RAHMÂN
(Bagislayan, esirgeyen)


RAHÎM
(Aciyan, esirgeyen)


MELIK
(Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi)


KUDDÛS
(Her eksiklikten münezzeh)


SELÂM
(Esenlik veren)


MÜ'MIN
(Güven veren, vaadine güvenilen)


MÜHEYMIN
(Kainatin bütün islerini gözetip yöneten)


AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)


CEBBÂR
(Iradesini her durumda yürüten, yaratilmislarin halini iyilestiren)


MÜTEKEBBIR
(Azamet ve yüceligini izhar eden))


HÂLIK
(Takdirine uygun bir sekilde yaratan)


BÂRI'
(Bir model olmaksizin canlilari yaratan)


MUSAVVIR
(Sekil ve özellik veren)


GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahlari bagislayan)


KAHHÂR
(Yenilmeyen, yegane galip)


VEHHÂB
(Karsilik beklemeden bol bol veren)


REZZÂK
((Bedenlerin ve ruhlarin gidasini yaratip veren)


FETTÂH
(Iyilik kapilarini açan, hakemlik yapan)


ALÎM
(Hakkiyla bilen)


KÂBID
(Rizki tutan, canlilarin ruhunu alan)


BÂSIT
(Rizki genisleten, ruhlari bedenlerine yayan)


HÂFID
(Alçaltan, zillete düsüren)


RÂFI'
(Yücelten, izzet ve seref veren)


MUIZ
(Yücelten, izzet ve seref veren)


MÜZIL
(Alçaltan, zillet veren)


SEMI'
(Isiten)


BASÎR
(Gören)


HAKEM
(Son hükmü veren)


ADL
(Mutlak adalet sahibi, asiriliga meyletmeyen)


LATÎF
(Yaratilmislarin ihtiyacini en ince noktasina kadar bilip sezilmez yollarla karsilayan)


HABÎR
(Her seyin iç yüzünden haberdar olan)


HALÎM
(Acele ile ve kizginlikla muamele etmeyen)


AZÎM
(Zatinin ve sifatlarinin mahiyeti anlasilamayacak kadar ulu)


GAFÛR
(Bütün günahlari bagislayan)


SEKÛR
(Az iyilige çok mükafat veren)


ALÎ
(Izzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, askin)


KEBÎR
(Zatinin ve sifatlarinin mahiyeti anlasilamayacak kadar ulu)


HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)


MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhlarin gidasini yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)


HASÎB
(Kullarina yeten, onlari hesaba çeken)


CELÎL
(Azamet sahibi)


KERÎM
(Fazilet türlerinin hepsine sahip)


RAKÎB
(Gözetleyip kontrol eden)


MÜCÎB
(Dileklere karsilik veren)


VÂSI'
(Ilmi ve merhameti herseyi kusatan)


HAKÎM
(Bütün emirleri ve isleri yerli yerinde olan)


VEDÛD
(Çok seven, çok sevilen)


MECÎD
(Sanli, serefli)


BÂIS
(Ölümden sonra dirilten)


SEHÎD
(Her seyi gözlemis olarak bilen)


HAK
(Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan)


VEKÎL
(Güvenilip dayanilan)


KAVÎ
(Her seye gücü yeten, kudretli)


METÎN
(Her seye gücü yeten, kudretli)


VELÎ
(Yardimci ve dost)


HAMÎD
(Övülmeye layik)


MUHSÎ
(Her seyi tek tek ve bütün ayrintilariyla bilen)


MÜBDI'
(Ilkin yaratan)


MUÎD
(Tekrar yaratan)


MUHYÎ
(Can veren)


MÜMÎT
(Öldüren)


HAY
(Ebedi hayatta diri)


KAYYÛM
(Her seyin varligi kendisine bagli olup kainati idare eden)


VÂCID
(Diledigini diledigi zaman bulan bir müstagni)


MÂCID
(Sanli, serefli)


VÂHID
(Bölünüp parçalara ayrilmamasi ve benzerinin bulunmamasi anlaminda tek)


SAMED
(Arzu ve ihtiyaçlari sebebiyle herkesin yöneldigi ulular ulusu bir müstagni) 


KÂDIR
(Her seye gücü yeten, kudretli)


MUKTEDIR
(Her seye gücü yeten, kudretli)


MUKADDIM
(Öne alan)


MUAHHIR
(Geriye birakan)


EVVEL
(Varliginin baslangici olmayan)


ÂHIR
(Varliginin sonu olmayan)


ZÂHIR
(Varligini ve birligini belgeleyen birçok delilin bulunmasi açisindan asikar)


BÂTIN
(Zatinin görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açisindan gizli)


VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)


MÜTEÂLÎ
(Izzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, askin)


BER
(Iyilik eden, vaadini yerine getiren)


TEVVÂB
(Kullarini tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)


MÜNTAKIM
(Suçlulari cezalandiran)


AFÜV
(Hiçbir sorumluluk kalmayacak sekilde günahlari affeden)


RAÛF
(Sefkatli)


MÂLIKÜ'L-MÜLK
(Mülkün sahibi)


ZÜ'L-CELÂLI ve'l-IKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)


MUKSIT
(Adaletle hükmeden)


CÂMI'
(Toplayip düzenleyen, kiyamet günü hesaba çekmek için mahlukati toplayan)


GANÎ
(Her seyden müstagni, kendi disinda her sey O'na muhtaç)


MUGNÎ
(Zenginlik verip tatmin eden)


MÂNI'
(Dilemedigi seyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü seylere engel olan)


DÂR
(Zarar veren)


NÂFI'
(Fayda veren)


NÛR
(Nurlandiran, nur kaynagi)
 
 


HÂDÎ
(Yol gösteren, murada erdiren)


BEDÎ'
(Esi ve örnegi olmayan, sanatkarane yaratan)


BÂKÎ
(Varliginin sonu olmayan)


VÂRIS
(Varliginin sonu olmayan)


RESÎD
(Bütün isleri isabetli ve hedefine ulasici, irsad edici)


SABÛR
(Çok sabirli)


©TRNuke.net
ALLAH c.c En Güzel Isimleri

Hide/Show
Multi Media     Multi Media
Hide/Show
Tasavvuf Sohbetleri     Tasavvuf Sohbetleri
Neue Seite 1

Hide/Show
Video,Film,Belgesel     Video,Film,Belgesel
Mümin ile Kafir

Gönderen: meftun
Zaman: 24th Mar 2012
İzlenim: 31
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Ankara incek Teveccüh Sohbeti Bölüm 2

Gönderen: meftun
Zaman: 20th Jan 2012
İzlenim: 23
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Ankara incek Teveccüh Sohbeti Bölüm 1

Gönderen: meftun
Zaman: 20th Jan 2012
İzlenim: 27
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Albüm 4

Gönderen: Anonymous
Zaman: 05th Jun 2011
İzlenim: 27
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Albüm 3

Gönderen: Anonymous
Zaman: 05th Jun 2011
İzlenim: 36
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Albüm 2

Gönderen: Anonymous
Zaman: 05th Jun 2011
İzlenim: 14
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Dede Paşa Hz (KS)

Gönderen: Anonymous
Zaman: 05th Jun 2011
İzlenim: 23
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Albüm 1

Gönderen: meftun
Zaman: 03rd Jun 2011
İzlenim: 176
Oylama: 0.00 Yorumlar: 0

Hide/Show
Left Column

Sohbetican...

Bahr-ı aşkın katresi ol sohbet-i Mevlâ ile

Katreler derya olur cem'iyyet-i kübrâ ile

 Abdurrahim Reyhan Hz

Kulluğu bilmek, kusurlarımızı bilmektir.Neue Seite 1

ARBirlik


Emir Külal (Kuddise sirruhu).
İslamda ve Tasavvufta Büyük Şahsiyetler Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin ondördüncüsüdür. Hazreti Hüseyn’in soyundan olup, seyyiddir. Evliyânın meşhûrlarından olan Muhammed Bâbâ Semmâsî’nin talebesi ve Behâeddîn-i Buhârî Nakşibend hazretlerinin hocasıdır. Çömlekçilik yaptığı için “Külâl” ismiyle meşhûr olmuştur. Buhârâ’nın Sûhârî kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 772 (m. 1370) senesinde Sûhârî’de vefât etti. Kabri oradadır. Büyük bir âlim ve mürşid-i kâmil olup, her ânını İslâmiyete uygun olarak geçirirdi. Pekçok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemâle ulaşmıştır. Onun üstün hâllerini gösteren çok menkıbesi vardır.
(Devamı... | 66744 byte kaldı | Puan: 0)
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin (k.s.)
İslamda ve Tasavvufta Büyük Şahsiyetler

Necip Fazıl Kısakürek’ten

Hicrî 718’de (1318), Buhara’ya bir fersah mesafede Hindüvan isimli köyde doğdular. Sonradan bu köyün ismi (Kasr-ı Ârifan) oldu.

Şah-ı Nakşibend, maddede ve mânada Seyyid.

Hem zarf, hem mazruf yoliyle, kâinat sırrının kaynağından geliyor.

Çocukluğunda bile harikulâde… Gece karanlığında da görüneceği hissini veren pırıltılı bir alın…

(Devamı... | 5307 byte kaldı | Puan: 0)
Arbirlik
Duyurular

ArBirlik Online Satış Mağazası

 

https://www.cankiriarbirlik.com/

(Devamı... | 610 byte kaldı | Puan: 0)
Diğer bir müşahedemiz söyle cereyan etti:
İslamda ve Tasavvufta Büyük Şahsiyetler

Dedemin veya Paşa Hazretlerinin olan büyük bir üzüm bağı oluyor. Bu bağda büyük bir çadır kurulmuş. Paşa Hazretlerine ait barigah çadır, çadırın içerisinde makamı, varmış. Orada yatar kalkarmış. Ziyarete gittim ki çadırın önünde bir aslan var. O aslan ağzını açtığı zaman değil bir insan, bir köyü, bir kasabayı bile yutacak cesamette. Mübarek Paşa Hazretleri bana buyurur ki:

(Devamı... | 1637 byte kaldı | Puan: 0)
Hz.Azizan Hace Ali Ramiteni’den
Tasavvufi Konular
Rükneddini Nuri:
Ezel gününde“elestübirabbiküm” hitabına bir kısım ervah “beli” diye cevap verirlerken, ebed gününde “limenilmülkilyevm” ilahi hitabına kimse cevap veremez. Buna sebep nedir?
(Devamı... | 3745 byte kaldı | Puan: 0)
Ubeydullah-ı Ahrar
İslamda ve Tasavvufta Büyük Şahsiyetler

Adı: Ubeydullah bin Mahmud b. Şihabuddin.

H. 806 yılında Taşkent'in Bağistan köyünde dünyaya geldiler. 89 yıl yaşadılar.

Annesinin nifas halinde bulunduğu müddet zarfında sütünü emmemiştir. Nifas müddeti bitip, gusül ettikten sonra sütünü emmeye başlamıştır.

(Devamı... | 12389 byte kaldı | Puan: 0)
Teveccüh Sohbeti
Tasavvufi Konular

Teveccüh olunca kalb-i ihvana

Mürde kalplerimiz geliyor cana

Mürde kalp:

Allah'ı zikreden kalp diri. Teveccühte diriliyormuş insanların kalpleri. Teveccühte kalbe zikir tohumu ekiliyor. En azından teveccühün kudsiyeti şudur ki:

Kalplerimiz fırçalanıyor, kalaylanıyor, temizleniyor, kiri, pası gidiyor. Nasıl ki bakır bir kap kalaylandıktan sonra güzelleşiyor veyahut tozu alınmış bir eşyanın fırça ile temizlenince tozu gidiyorsa, teveccüh de ihvanın kalbini kalaylar, fırçalar, temizler. Kalplere zikir tohumu ekilir. Zamanla biter. Yeter ki tarla sağlam olsun. Tohumu çürütmesin. Çürütmese bitecek. Sizin de bu tohumu çürütmemeniz için bu teveccühten almış olduğunuz nuru, feyzi muhafaza etmeniz lâzım, muhakkak alacaksınız. Az çok alacaksınız. Bunu muhafaza edeceksiniz ki ekilen tohum bitsin. Muhafaza edemezseniz, kalbinizde kabız halleri gibi bir haller olursa ne olur? Ekilen tohumu çürütür.

Allah'ı zikretmeyen, Allah'tan gafil olan, ölü kalp.
(Devamı... | 24618 byte kaldı | Puan: 0)
Sultan Murat Han'ın rüyası
Hikmet Ehli Zatlar Sultan Murat Han o gün bir hoştur. Telaşlı görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil.

Veziriazam Siyavuş Paşa sorar:

(Devamı... | 45030 byte kaldı | Puan: 0)
ZÜLKARNEYN
İslamda ve Tasavvufta Büyük Şahsiyetler Adı Kur'ân'da geçer. Allah ondan övgü ile bahsetmiştir. Peygamber mi, yoksa veli mi olduğu ihtilâf konusu olmuştur.

Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Zü, sahip ve malik demektir. Karn ise, boynuz, perçem, tepe, zaman, güneş anlamlarına gelir. Karneyn, karn'ın tesniyesi yani iki tanesi demektir. Buna göre Zülkarneyn kelimesi iki boynuz sahibi şeklinde tercüme edilir (el-Firuzabadî, el-Kamusu'l-Muhît, Kahire 1332, IV, 257 vd).

(Devamı... | 8062 byte kaldı | Puan: 0)
''İlk düşünceye daldığım, şaşırıp kaldığım şey şu: Düşünce dedikleri şey nedir?'
Tasavvufi Konular

Bana düşünce nedir, söyle.. bunun mânasını anlamak hususunda şaşırdı kaldım dedin.

Düşünce, batıldan hakka gitmek, cüz'üde mutlak olan küllü görmektir.

Buna dair kitaplar meydana getiren hakimler, düşünceyi tarif ederken şöyle demişler:

Gönülde bir tasavvur meydana geldi mi önce ona hatırlayış adı verilir.

Düşünceye daldın da bu dereceyi aştın mı düşüncen, örfte ibret adını alır.

Akıllıca düşünce, bir işi etraflıca düşünüp başarmaya yarayan tasavvurdur.

(Devamı... | 5030 byte kaldı | Puan: 3)
Center


En Son Eklenen 15 Yazı
 1: Emir Külal (Kuddise sirruhu)....
 2: Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaü...
 3: Arbirlik...
 4: Diğer bir müşahedemiz söyle ce...
 5: Hz.Azizan Hace Ali Ramiteni’de...
 6: Ubeydullah-ı Ahrar...
 7: Teveccüh Sohbeti ...
 8: Sultan Murat Han'ın rüyası...
 9: ZÜLKARNEYN...
 10: ''İlk düşünceye daldığım, şaşı...
 11: Piri Sâmî (k.s.)SOHBETLER...
 12: Erzincan'da Tasavvuf ve Tarika...
 13: “MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ” KİMD...
 14: Sohbet-i cân tasavvuf platform...
 15: TÜRBE YAPILIYOR ...

En Çok Okunan 15 Yazı
 1: Gönüller Sultani Abdurrahim Re...
 2: Erzincan'da Tasavvuf ve Tarika...
 3: Teveccüh Sohbeti ...
 4: TÜRBE YAPILIYOR ...
 5: Sohbet-i cân tasavvuf platform...
 6: İBLİS'İN ADEM'E (A.S) OLAN HAS...
 7: ''İlk düşünceye daldığım, şaşı...
 8: “MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ” KİMD...
 9: Hz.Azizan Hace Ali Ramiteni’de...
 10: Hasan-ı Basrî ...
 11: ZÜLKARNEYN...
 12: Ubeydullah-ı Ahrar...
 13: Sultan Murat Han'ın rüyası...
 14: Diğer bir müşahedemiz söyle ce...
 15: Piri Sâmî (k.s.)SOHBETLER...

Tüm Yazıları Göster.

sohbetican.com

Work Board

Project Name Reports Status Progress
video.sohbetican.com 0 N/A 100% completed
Hatiralar Defteri 0 N/A 100% completed
Sohbetican Araç çubuðu 0 N/A 100% completed

Hide/Show
Üye Center     Üye Center


[ Üye Olun ]
[ Kayıp Şifre ]

Üye Adı
Şifre

Üyelik:
Bugün: 0
Dün: 0
Etkinleştirme: 0
Toplam Üye: 374
Son Üye: usyqaxe

En Fazla Bağlı:
Üye(ler): 1
Misafir(ler): 25
Search Bots: 0
Toplam: 26

Şu An Bağlı:
Üye(ler): 0  -  0%
Misafir(ler): 4  -  100%
Search Bots: 0  -  0%
Total Online: 4

etkileşim içinkayit olmanız gerekmektedir
Hide/Show
localtimes.info     localtimes.info
Hide/Show
Son Eklenen     Son Eklenen
Hide/Show
ARBirlik Zeytin Ürünleri     ARBirlik Zeytin Ürünleri
Hide/Show
Anket     Anket
Sitemize Nasıl Ulaştınız?

Google Arama Motorundan
Arkadaş Tavsiyesi
İnternette Surf Yaparken
Arama Motorlarından
Facebook PaylaşımlarındanSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 27
Hide/Show
Multivideo Bölümü     Multivideo Bölümü
Hide/Show
Download     Download
Yeni Başa:
1: Gönüller Sultanı 
     [Hits: 23]

2: Sohbetican Araç çubuğu 
     [Hits: 10]

3: Vird dosyası 
     [Hits: 27]

4: Sohbet-i Can 
     [Hits: 27]

5: Salih baba 
     [Hits: 15]

6: Iman ve islam bilgileri 
     [Hits: 20]

7: Efendimin ardından 
     [Hits: 24]

8: Dede paşa Hz 
     [Hits: 19]

9: Celali baba Divanı 
     [Hits: 27]

10: Güldenbülbüllere 1.2.3.4 cildleri 
     [Hits: 29]

-> Download

En Çok:
1: Online Kitablar. 
     [Hits: 39]

2: Güldenbülbüllere 1.2.3.4 cildleri 
     [Hits: 29]

3: Celali baba Divanı 
     [Hits: 27]

4: Vird dosyası 
     [Hits: 27]

5: Sohbet-i Can 
     [Hits: 27]

6: Efendimin ardından 
     [Hits: 24]

7: Gönüller Sultanı 
     [Hits: 23]

8: Iman ve islam bilgileri 
     [Hits: 20]

9: Dede paşa Hz 
     [Hits: 19]

10: Salih baba 
     [Hits: 15]

Hide/Show
Araç çubuğu     Araç çubuğu

Saniyeler içinde Kurulum, Kurulum Kaldırıcı dahil

 

 

Hide/Show
Kim Nerede     Kim Nerede


 Ziyaretçiler:


01: Ziyaretçi -> News
02: Ziyaretçi -> News
03: Ziyaretçi -> News
04: Ziyaretçi -> News
05: Ziyaretçi -> News
06: Ziyaretçi -> News
07: Ziyaretçi -> News
08: Ziyaretçi -> News
09: Ziyaretçi -> News
Hide/Show
istatistlik     istatistlik
Pazartesi690
Salı485
Çarşamba726
Perşembe429
Cuma338
Cumartesi669
Pazar805
Toplam:148458
En Çok:1192

Hide/Show
Dost Siteleri     Dost Siteleri
Sohbetican Tasavvuf PlatformuLink sayfası(Clicks 2345 )


(Clicks 2312 )


(Clicks 3326 )


(Clicks 1633 )


(Clicks 3171 )


(Clicks 1405 )


(Clicks 2058 )

Hide/Show
Right Column
HABER BASLIKLARI
FORUM AKTUEL
Sayfa Üretimi: 0.217 Saniye
Web site powered by sohbetican powered by sohbetican sohbetican